Gelukkige medewerkers

  • zijn 45% productiever
  • verkopen 37% meer
  • verhogen winstmarges met 33%
  • maken een bedrijf 3x innovatiever
  • halveren het aantal arbeidsongevallen
  • verlagen het absenteïsme met 66%

(uit Knack Vrije Tribune 11/08/2014)